Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Jenna Kodisojan, Unij:n (Y-tunnus 3254617-1) tietosuojaseloste, jossa on tietoa rekistereistä, evästeistä, markkinoinnista ja tietosuojasta.

Seloste on laadittu 30.5.2022.

1. Rekisterinpitäjä / rekisteriasioita hoitava henkilö / tietosuojavastaava


Yritys: Unijverkkosivu: www.unij.fiNimi: Jenna Kodisoja Y-tunnus: 3254617-1Puhelinnumero: 045 1278626Sähköposti: jenna.kodisoja@unij.fi
Tässä selosteessa kuvataan:
 1. kuinka Unij käsittelee asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden, Unij:n verkkosivujen kävijöiden henkilötietoja.
 2. Mitä tietoja kerätään Unij kerää rekisteriin
 3. Mihin tarkoituksiin rekisterin tietoja käytetään
 4. Kenelle rekisterin tietoja voidaan siirtää tai luovuttaa
 5. Rekisteröidyn oikeudet ja Unij velvollisuudet

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste


Unij noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ( 2016/679) sekä muuta soveltuvaa sääntelyä. Unij tekemän henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yksi tai useampi seuraavista:
 • Palveluiden tarjoaminen ja hankkiminen
 • Asiakassuhteen perustaminen, hallinnointi ja ylläpito / yrityksen asiakasrekisteri.
 • Unij verkkosivuihin liittyvän käytön analysointi; ja
 • sähköinen markkinointi

3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste


Unij käsittelee henkilötietoja seuraavilla perusteilla:
 1. Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.
 2. Unij oikeutettu etu: markkinointi/ kehittäminen tai asiakassuhteen perustaminen, hallinnointiin/ laskutukseen ja ylläpitoon liittyvät asiat.
 3. Unij ja sen asiakkaan välisen sopimuksen/ tilausten täytäntöön panemiseksi / toimittamiseksi

4. Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät tiedot ja tietolähteiden alkuperä)


Unij käsittelee seuraavia rekisteriin merkittyjä henkilötietoja:
 • Rekisteröidyn / asiakkaan tunnistamiseksi tarvittavat tiedot, kuten huoltajan nimi, lapsen nimi, lapsen ikä
 • Rekisteröidyn / asiakkaan yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite sekä laskutustiedot
 • Mahdolliset muut rekisteröidyn / asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot, kuten palvelun toimituspäivä, tiedot lapsen uni tai imetysongelmasta. Tarvitsen tietoja esim. päivärytmistä, nukahtamistavoista yms. jotta voin valmistella unikonsultointiin liittyvän dokumentin. ( esim. huomatut ongelmakohdat ja toimenpide- ehdotukset.)

Unij kerää tiedot henkilöltä itseltään ja viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa. Tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä Jenna Kodisojalla.

5. Tietojen suojaus, säilytysaika


Pääsy rekisteriin on rajoitettu henkilöihin, jotka ehdottomasti tarvitsevat pääsyä työtehtäviensä suorittamista varten. Tällä hetkellä tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä, Jenna Kodisojalla. Tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Rekisterin sisältämät sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, salasanoin ja tavanmukaisin teknisin suojakeinoin
Rekisterin sisältämää tietoa säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Unij arvioi säännöllisesti ja jatkuvasti rekisteriin sisältämien tietojen säilytystarvetta ja poistaa tarpeettomat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, yrityksen ulkopuolelle eikä käytetä suoramarkkinointiin ilman suostumustasi. Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

7. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme unij.fi cookie-toimintoa eli evästeitä sivuston toiminnan parantamiseksi. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

8. Rekisteröidyn oikeudet


Asiakkaalla on oikeus tarkistaa tiedot, joita hänestä on rekisteriin tallennettu. Asiakkaalla on myös oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua tai tietojen poistamista. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa kirjallinen suostumus tietojen käsittelylle, rajoittaa tai vastustaa tietojen käsittelyä tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Lisätietoja rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla jenna.kodisoja@unij.fi