Tilaus- ja sopimusehdot


Unij:n Tilaus- ja Sopimusehdot

 

Voimassa 30.5.2022 lähtien toistaiseksi. 

Ehdot päivitetty 1.1.2024

 

Tmi Jenna Kodisoja / Unij

Y-tunnus: 3254617-1

 

Yhteys- ja vastuuhenkilö

Jenna Kodisoja

puhelinnumero: 045 1278626

jenna.kodisoja@unij.fi

www.unij.fi

 

Lue nämä Tilaus- ja sopimusehdot huolellisesti ennen palvelun ostamista ja sitoutumista palveluun.

 

1. Uniohjaus asiakkuus- asiakassopimus

Sitova tilaus syntyy, kun asiakas lähettää tilauksen Unij:lle ja kun Unij on vahvistanut asiakkaan tekemän tilauksen. Uniohjaus- asiakassopimus tulee voimaan, kun siitä on sovittu kirjallisesti (tekstiviesti, sähköposti, yhteydenottolomake, Instagram, Facebook.) Palvelun toimitusajankohdasta sovitaan samassa yhteydessä. Uniohjauksen aloituspäivä on aina määriteltävä; jos valintaa ei tehdä, ohjaus alkaa heti ostopäivästä. Sopimuksen osapuolet ovat Unij, Jenna Kodisoja, palveluntarjoaja ja asiakas, palvelun käyttäjä. Sopimalla uniohjauksesta molemmat osapuolet sitoutuvat noudattamaan näitä ehtoja. 

Tilattava palvelu on palvelun kuvauksen mukaisesti joko määräaikainen tai kertaluontoinen henkilökohtainen sopimus. Kertaluontoinen sopimus on unipuhelut (30 min / 60min) Vastaanotto, johon sisältyy jälkitukea on määräaikainen sopimus. Mikäli asiakas ei käytä jälkitukea sopimuskaudella, ne katsotaan käytetyiksi eikä niitä hyvitetä asiakkaalle, eikä niitä voi vaatia myöhemmin käytettäväksi. Kotikäynnit onnistuvat Varsinais-Suomen alueella. Käynneistä Turun ulkopuolelle sovitaan erikseen ja niistä veloitetaan matkakulut 0,90 € / km.

2. Immateriaalioikeudet 

Palveluun liittyvät materiaalit ovat Unij:n omaisuutta ja tekijänoikeuslakien suojaamia. 

Unij:n palvelun puitteissa asiakkaalle lähetetyn aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Unij:lle eivätkä ne siirry asiakkaalle. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksi käyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Uni:nj ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. Asiakkaalla on oikeus tallentaa kirjalliset materiaalit itselleen tai tulostaa ohjaukseen kuuluvat kirjalliset materialit omaa käyttöä varten.

Asiakkaalle annetut tiedot ja ohjeet perustuvat Unij:n luottamukselliseen tietoon ja tietotaitoon, joka on Unij:n yksinomaista omaisuutta. Edellä tarkoitetut ohjeet ja muu aineisto annetaan ainoastaan asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä asiakas vastaa täysimääräisesti Unij:n tekijänoikeus-rikkomuksella aiheittamistaan vahingoista.

3. Palvelun sisältö ja niiden hinnat

Unij:n palvelut ovat seuraavat; univastaanotto Yliopistonkadulla Terveystalolla tai etävastaanottona, unipuhelut 30 min ja 60 min ja kotikäynnit. Palvelut ja niiden sisältö sekä kokonaishinta määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan ja ne on kuvattu tarkemmin verkkosivuilla, Unij.fi. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Unij yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että palvelussa julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, tiedot saattavat sisältää tahattomia epätarkkuuksia tai virheitä. Unij:n palveluiden saatavuustiedot tai palveluiden hintatiedot voivat olla joltain osin virheellisiä eikä Unij ole velvollinen suorittamaan palvelua, jos jokin palvelu on myyty loppuun tai virheelliseen hintaan, vaan on oikeutettu hyvittämään asiakkaalle palvelusta maksetun summan. Unij:lla on oikeus korjata havaitut virheet. Unij:lla on oikeus muuttaa palvelun palveluvalikoimaa, toimintaa, sisältöä ja saatavuutta. Jos asiakkaan kanssa sovitaan mukautetuista palvelusta, siitä sovitaan erikseen kirjallisesti.

4. Maksutavat

Palvelussa voi maksaa ainoastaan Unij:n kulloinkin hyväksymillä maksutavoilla. Tällä hetkellä maksutapa on Terveystalon kautta lähettämä lasku tai Unij kautta tuleva sähköpostilasku, joka toimitetaan asiakkaalle viipymättä uniohjauksen alettua. Laskulle on maksuaikaa neljätoista (14) vuorokautta. Unij lähettää asiakkaalle muistutuslaskun seitsemän (7) päivän kuluttua eräpäivästä. Muistutuksesta aiheutuneet kulut 5€ peritään asiakkaalta. Jos laskua ei muistutuslaskun eräpäivään mennessä makseta, siirretään saatava perintään. Unij on oikeus periä asiakkaalta Suomen korkolain (633/ 1982) 4§:n mukaista viivästyskorkoa ensimmäisestä eräpäivästä alkaen.

5. Peruutusoikeus

Asiakkaalla on 14 päivän peruuttamisaika, joka alkaa heti sopimuksen tekemisestä. Peruuttamisaika menetetään, jos olet antanut suostumuksen ostetun palvelun sisällön toimittamisesta  jo ennen peruuttamisajan päättymistä.  Sinulla ei ole peruuttamisoikeutta, jos olet tilannut palvelun, joka on jo suoritettu kokonaan, koska pyysit nimenomaisesti, että palvelu suoritetaan jo peruuttamisaikana ja myyjä kertoi sinulle etukäteen, että menetät tässä tapauksessa peruuttamisoikeutesi. Asiakkaalla on oikeus muuttaa palvelun ajankohtaa yhden kerran (1), 48 h ennen sovittua palvelun toteutumista.  Tämän jälkeen tulleista palvelumuutoksista veloitamme 50% palvelun hinnasta, joka on kohtuullinen korvaus niistä kuluista, joita myyjälle on ehtinyt syntyä sopimuksen täyttämisestä.

6. Reklamaatiotilanne

Reklamaatiotilanteessa ensisijaisesti pyritään korvaamaan palvelu Unij.fi  samalla vaihtoehtoisella palvelulla. Reklamaatiotilanteessa Unij.fi korvausvelvollisuus on enintään palvelusta maksettuun hintaan asti.

7. Riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

Unij ja asiakkaan väliset palvelua koskevat riitaisuudet käsitellään Turun käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei käyttäjällä ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Turun käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen kansainvälis-yksityisoikeudelliset lainvalintaa koskevat säännöt.

8. Henkilötiedot

Unij käsittelee asiakkaalta saamiaan henkilötietoja, joita se tarvitsee sopimuksen tekemiseen ja asiakkuuden hallinnoimiseen, voimassa olevien tietosuojasäännösten mukaisella tavalla. Lisätietoja henkilötietojen keräämisestä saat rekisteri- ja tietosuojaselosteesta.

9. Vastuunrajoitus ja uniohjausta koskevat säännöt

Asiakas hyväksyy sen, että palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Uniohjauksen aloittava perhe ymmärtää, että uniharjoitteluun sitoutuminen ja sen johdonmukainen toteuttaminen on tärkeää uniharjoittelun onnistumisen kannalta. Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, Unij ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon tai ansion menetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen, tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat palvelun käytöstä tai käytön estymisestä. Unij ei ole vastuussa perheen tekemistä valinnoista ja niiden mahdollisista oikeudellisista, sosiaalisista, henkisistä, terveydellisistä tai taloudellisista vaikutuksista. Lapsen unen turvallisuus on aina perheen vastuulla. Unij antaa ohjeet turvalliseen uneen liittyen.

10. Ylivoimainen este

Jos näissä ehdoissa mainittujen tai asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen esteen eli esimerkiksi luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, Unij:stä riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, Unij vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure -olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta Unij:n sopimuksen rikkomisesta.

Lisätietoja sopimusehtoihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla jenna.kodisoja@unij.fi